Hướng dẫn cách xác định vùng cung /cầu cản giá bằng công cụ nổi tiếng VAP (Volume At Price) hay Volume Profile được đề cập trong chương 9 của quyển …
Tag: hướng dẫn sử dụng amibroker tiếng việt pdf – Xác định vùng Supply/Demand bằng code Amibroker VAP/Volume Profile trong quyển sách phương pháp VPA, hướng dẫn sử dụng amibroker tiếng việt pdf – Xác định vùng Supply/Demand bằng code Amibroker VAP/Volume Profile trong quyển sách phương pháp VPA, hướng dẫn sử dụng amibroker tiếng việt pdf – Xác định vùng Supply/Demand bằng code Amibroker VAP/Volume Profile trong quyển sách phương pháp VPA

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *