Video hướng dẫn sử dụng app inventor – Hướng dẫn sử dụng App Inventor với ESP8266 wifi điều khiển thiết bị

Video này hướng dẫn sử dụng app inventor điều khiển các thiết bị thông qua con ESP8266. Lập trình trên app inventor giúp bạn có thể tạo ra các ứng dụng … Tag: hướng dẫn sử dụng app inventor – Hướng dẫn sử dụng App Inventor với ESP8266 wifi điều khiển thiết bị, hướng dẫn […]

Read More